Austad Diagnostikki tilbyr nå tidlig ultralyd og 3D ultralyd hos jordmor Elisabet Vetrhus ved våre lokaler i Stavanger. Om du ønsker det kan du også få med bilder og videosnutter på minnepenn. Ta gjerne med din nærmeste på undersøkelsen!

Elisabet Vetrhus er sykepleier og jordmor, og har jobbet med mor/barn hele sin yrkeskarriere. Først som sykepleier på nyfødtavdeling, og deretter som jordmor siden 2002. I 2011 tok hun videreutdanning i Ultralyddiagnostikk ved NTNU i Trondheim. Hun jobber både med fødsler og med ultralyd på Kvinneklinikken i Stavanger. I tillegg tilbyr hun ultralyd til gravide gjennom hele svangerskapet hos oss.