Ulemper ved helsesjekk

Dersom man oppdager alvorlig sykdom som for eksempel kreft kan man ikke si hvor raskt kreftsvulsten vil vokse og med sikkerhet om den kommer til å spre seg og utvikle seg til livstruende sykdom

Generelt er det slik at jo tidligere potensiell alvorlig sykdom oppdages, jo bedre prognose. I noen tilfeller vil man likevel kunne anta at en kreftsvulst kan utvikle seg så langsomt at den ikke ville gitt symptomer i løpet livet, og slike tilfeller vil da oppfattes som overdiagnostikk.

Dersom man under helsesjekken mistenker sykdom som kreft vil det naturlig nok bli nødvendig med videre utredning og supplerende undersøkelser. I noen tilfeller vil man etter slik utredning komme frem til at det ikke dreier seg om mistenkte kreftsykdom, men en «falskt positiv» undersøkelse.

Ved å benytte leger med stor faglig kompetanse innen ultralyddiagnostikk, fortløpende evaluering av helsesjekken og gjennom bruk av ultralydapparater av høy kvalitet reduseres antallet falskt positive undersøkelser til et minimum.

Ingen undersøkelse kan med 100 % sikkerhet utelukke sykdom, heller ikke «helsesjekk med ultralyd». Det er derfor viktig at man alltid oppsøker egen lege dersom du på et senere tidspunkt får plager eller symptomer som du selv oppfatter som unormalt for deg.