Skip to main content

Tidlig ultralyd
for gravide

Trygg undersøkelse hos våre
erfarne leger
Kampanje 10% rabatt i oktober

TIDLIG ULTRALYD FOR GRAVIDE

Undersøkelsen tilbys ved våre klinikker i Ulsteinvik, Førde og Ålesund. Konsultasjonen inkluderer vurdering av fosteret og bilder på minnepenn og fotopapir.

Hva får du vite ved tidlig ultralyd?

Alle gravide i Norge får tilbud om ultralyd undersøkelse i andre trimester, nærmere bestemt i uke 18, den såkalte “rutine ultralyden”.

Tidlig ultralyd tilbys derimot per i dag ikke av det offentlige helsevesenet. Stadig flere benytter seg likevel av muligheten til å se barnet som vokser i magen allerede før uke 18.

Mange ønsker, gjerne sammen med sin partner å få bekrefte graviditeten, få de første bildene av livet som vokser i magen, høre hjertet som slår og se om det er ett foster eller tvillinger eller flere. Ultralyd undersøkelsen er helt ufarlig for mor og barn og man får samtidig gjerne forklaring av jordmor som utfører undersøkelsen på spørsmål man måtte ha.

Den avgjørende årsaken til at man ønsker en tidlig ultralyd undersøkelse kan variere fra kvinne til kvinne, men blant de vanligste er følgende:

Høre hjertelyden til barnet

Lyden av hjerteslagene ved Doppler ultralyd undersøkelse kalles gjerne hjertelyden. Hjertelyden er hjertefrekvensen til fosteret.

Det er uansett en betryggelse å se at hjertet til fosteret slår siden dette selvsagt er et sikkert tegn på at fosteret lever. Spesielt er dette viktig å bekrefte dersom man har opplevd en blødning under svangerskapet eller dersom man har opplevt spontanabort ved tidligere svangerskap.

Selv om man har gjennomgått en liten blødning vil bekreftelse av normal hjertefrekvens hos fosteret innebære en svært stor sannsynlighet for at svangerskapet vil forløpe som normalt.

Bekrefte termindato

Det vil alltid være en viss usikkerhet om svangerskapslengde og termindato når man bruker dato for siste menstruasjon som beregning av svangerskapslengde. Spesielt kan dette være vanskelig hos kvinner med uregelmessig menstruasjonssyklus.

En korrekt estimering av svangerskapslengde vil kunne være viktig dersom det senere skulle oppstå ting man lurer på senere i svangerskapet siden man da allerede vil ha et nøyaktig utgangspunkt. Svangerskapslengde og estimering av termindato kan gjøres ved tidlig ultralyd, men endelig termindato bestemmes ved rutineultralyd uke 18.

Det mest nøyaktige målet ved tidlig ultralyd gjøres ved å måle lengden på fosteret fra hodet til rumpen, såkalt CRL (crown rump length). Dette gir en nøyaktighet innenfor 3-5 dager.

Bekrefte beliggenheten av fosteret

Dersom det skulle være mistanke om at fosteret ligger utenfor livmoren, som ved ekstrauterin graviditet hvor fosteret gjerne ligger i egglederne, vil tidlig ultralyd kunne avklare denne problemstillingen. Fosteret lokaliseres ved tidlig ultralyd og ligger normalt på plass i livmoren.

Ett barn eller flere?

Mange er nysgjerrige på  om det er ett barn i magen eller flere. Ca 2 prosent av alle fødsler i Norge er tvillingfødsler.

De fleste av disse er toeggede tvillinger. I noen tilfeller kan man ha økt mistanke om tvillingsvangerskap, spesielt dersom man har brukt kunstig befruktning (IVF) for å bli gravid, ved mange tvillingfødsler i familien, dersom livmoren er større enn forventet ut i fra svangerskapslengde eller ved uttalt svangerskapskvalme.

Oppdage svangerskap som trenger tettere oppfølgning

Enkelte svangerskap krever gjerne tettere oppfølgning for å passe på at alt forløper som normalt. Dette gjelder blant annet tvilling- og flerling svangerskap, dersom man finner en graviditetssekk som er mindre enn forventet, dersom hjertefrekvensen til fosteret er lavere enn normalt eller dersom det er andre avvik ved fosteret.

De aller fleste av disse svangerskapene forløper helt normalt, men man vil likevel velge å følge graviditeten litt tettere for økt trygghet. Dersom vi finner grunn til at svangerskapet gjerne bør følges litt tettere henvises du til oppfølgning på sykehus.

Undersøkelse av øvrige organer i bekkenet

Ved tidlig ultralyd ser jordmor gjerne på livmor og eggstokker i tillegg til fosteret. Spesielt ser man da etter større muskelknuter i livmoren eller cyster på eggstokkene som blant annet kan forklare smerter i bekkenregionen.

Tidlig ultralyd hos røntgenlege

Inkluderer medisinsk vurdering av fosteret, målinger og bilder på minnepenn og fotopapir!

Hva vurderer røntgenlegen ved tidlig ultralyd?

Hva som får mest fokus under konsultasjonen ved tidlig ultralyd vil variere fra undersøkelse til undersøkelse avhengig av hva man ønsker å finne ut av ved undersøkelsen, hvilke spørsmål man har, hvor langt man er på vei og hva man kan se under undersøkelsen. Vanligvis vil man likevel undersøkende følgende ved tidlig ultralyd:

Størrelsen på fosteret

Lengden på fosteret fra hodet til rumpen, CRL måles. CRL er grunnlaget for å bestemme svangerskapslengden ved tidlig ultralyd.

Beliggenheten av fosteret

Man bekrefter at fosteret ligger i livmoren og ikke utenfor livmoren som i en av egglederne. Ekstrauterin graviditet er sjeldent, men en alvorlig tilstand som må behandles.

Vurdere svangerskapssekken

Gestasjonssekken eller svangerskapssekken er den væskefylte sekken som fosteret vokser i inne i livmoren. Størrelsen og utseende av svangerskapssekken vurderes og ses i forhold til svangerskapslengden.

Ett barn eller tvillinger (eller flere)?

Man ser om det er ett foster eller flere som ved tvillinger eller trillinger. Tvillingsvangerskap og trillingsvangerskap følges tettere gjennom graviditeten.

Hjertelyden

Hjertelyden til fosteret bekrefter at det lever, og frekvensen vil også fortelle om utviklingen går som normalt.

Livmor og eggstokker

Livmoren og eggstokkene vurderes.

Tidlig ultralyd uke for uke

Tidlig ultralyd før uke 5

Før svangerskapsuke 5 er det utviklende fosteret for lite til å ses ved ultralyd. Den ene eggstokken vil derimot ha en cyste som kalles haemorrhagic corpus luteum cyste. Dette er cysten hvor det befruktede egget har kommet fra. Endometriet, slimhinnen i livmoren, vil være tykkere enn normalt.

Tidlig ultralyd uke 5-6

Ved uke 5-6 bekrefter tilstedeværelse av svangerskapssekken eller gestasjonssekken i livmoren graviditeten. Gestasjonssekken er den væskefylte sekken som fosteret vokser inne i. Selve fosteret måler bare et par millimeter ved uke 5-6 og kan gjerne ikke ses ved ultralyd på dette tidspunktet. Derimot ser man ofte plummesekken som er næringskilden til fosteret tidlig i svangerskapet. Plummesekken ses som en tynn, ringaktig struktur inne i gestasjonssekken og bekrefter at graviditeten er i livmoren og ikke utenfor som ved ekstrauterin graviditet (XU).

Tidlig ultralyd uke 6-7

Ved uke 6-7 har fosteret vokst til omkring 5-9 millimeter og kan nå ses med ultralyd. Lengden på fosteret, CRL, er det mest pålitelige målet for å estimere svangerskapslengden fra uke 6-7 og ut første trimester. Fra svangerskapsuke 7 vil man også kunne høre hjertelyden til fosteret og bestemme hjertefrekvensen.

Tidlig ultralyd uke 8-11

Fosteret vokser og utvikler seg videre.

Tidlig ultralyd uke 10-11

Fra uke 10-11 ser man tydelig at det ligger en liten baby i livmoren. Man kan nå se barnets kropp, hode, armer og bein. Man kan se barnets øyehule, panne og nese. Ofte ser man barnet bevege seg. Stadig bedre ultralyd teknologi gjør at man kan se stadig flere detaljer allerede så tidlig i svangerskapet.

Tidlig ultralyd uke 12

Barnets armer, bein, organer, skjelettet og muskler er allerede dannet. Barnets skjelett består hovedsakelig av brusk, men vil i tiden fremover i stadig større grad erstattes av bein. Tarmene har allerede tidligere utviklet seg så raskt at det ikke har vært plass til dem inne i barnets mage så de har derfor blitt presset delvis ut i navlestrengen, men ved uke 12 er de på vei til å samle seg i barnets mage. Barnets nyrer begynner å fungere og skiller ut urin til barnets urinblære. Barnet beveger seg stadig mer, men det er for tidlig til at mor kan kjenne bevegelsene foreløpig. Med fosterdiagnostikk menes undersøkelser som har til hensikt å påvise eller utelukke medisinske avvik ved fosteret, som blant annet Downs syndrom eller trisomi 21. I henhold til Helsedirektoratets bestemmelser utføres fosterdiagnostikk på medisinsk indikasjon. Indikasjonene for fosterdiagnostikk er i hovedsak at mor er 38 år eller eldre ved termin eller at foreldre tidligere har fått barn med alvorlige avvik. Ved fosterdiagnostikk inngår tidlig ultralyd uke 12 blant undersøkelsene hvor man blant annet vurderer fosterets nakkefold for å se etter økt mengde væske.

Hvordan utføres tidlig ultralyd?

Tidlig ultralyd av deg som er gravid er en ultralyd undersøkelse av barnet i magen din det første trimesteret av graviditeten, altså i løpet av de første 12 ukene av svangerskapet! Ved tidlig ultralyd kan man blant annet bekrefte om du er gravid, vi kan se om det er ett eller flere barn i magen og vurdere hvor langt du er på vei!

Tidlig ultralyd utføres enten transabdominalt eller vaginalt. Ved transabdominal ultralyd eller “utvendig ultralyd” legges ultralyd proben på huden på nedre del av magen og man får innsyn til livmoren og fosteret fra utsiden.

Transabdominal undersøkelse er den mest vanlige ultralydundersøkelsen av fosteret i første trimester og den eneste metoden å få god oversikt over fosteret på i andre og tredje semester. Ved transvaginal ultralyd eller “innvendig ultralyd” gjøres undersøkelsen fra skjeden. Man kommer da litt nærmere livmoren og kan i noen tilfeller se fosteret bedre svært tidlig, det vil si rundt uke 6 da embryoet bare er ca 5-7 mm langt.

Vi tilbyr transabdominal, utvendig ultralyd undersøkelse da dette er mest anvendelig i de fleste tilfeller.