Skip to main content

Screening av pulsårer og blodtrykket kan redde liv

Forskning
Juli 2024

Internasjonale retningslinjer anbefaler vurdering av individuell risiko for hjerte og karsykdom

Hjerte og karsykdom er den hyppigste dødsårsaken i verden og den nest hyppigste årsaken til død i Norge.

For å unngå tidlig død av hjerte og karsykdom, anbefaler internasjonale retningslinjer vurdering av individuell risiko for hjerte og karsykdom og behandling av risikofaktorer som høyt blodtrykk, høyt kolesterol, røyking, overvekt og diabetes.

De vanligste formene for hjerte og karsykdom er hjerteinfarkt og hjerneslag. En viktig, men litt mindre vanlig tilstand er utvidelse på hovedpulsåren i magen, såkalt abdominalt aorta aneurisme.

Screening for denne tilstanden tilbys blant annet i England og i Sverige, og er vist å redusere dødeligheten av denne sykdommen.

hjerteutredning hos kardiolog i Oslo

   

Studie viser større effekt på dødelighet enn hva man ser i store kreftscreeningstudier

I tidligere studier hvor man har undersøkt hovedpulsåren, har man derimot ikke hatt fokus på annen hjerte og karsykdom, til tross for at personer med utvidet hovedpulsåre har økt risiko også for annen hjerte og karsykdom.

I en studie fra 2017 i Danmark, gjennomførte man derfor ultralyd av hovedpulsåren i tillegg til måling av blodtrykk og undersøkelse for perifer arteriesykdom (nedsatt sirkulasjon i arterier i beina). Hensikten med studien var å undersøke 5-årig effekt av kombinert screening for disse tilstandene i én undersøkelse. Studien var en såkalt randomisert, kontrollert studie, det vil si at et tilfeldig utvalg av de som deltok ble trukket ut til å gjennomgå undersøkelsene.

Forfatterne påpeker at dette er en større effekt på dødelighet enn hva man ser i store kreftscreeningstudier

Forfatterne påpeker at dette er en større effekt på dødelighet enn hva man ser i store kreftscreeningstudier.

Noe overraskende, fant forskerne at total dødelighet hos de som var i screeninggruppen var hele 7% lavere enn hos de som ikke var i screeninggruppen.

Forfatterne påpeker at dette er en større effekt på dødelighet enn hva man ser i store kreftscreeningstudier, og at helsemyndigheter derfor bør overveie implementering av kombinerte screeningundersøkelser lignende den som ble utført i studien, burde overveies.

Referanser

Lancet. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(18)32203-7

FHI. Forekomst av hjerte- og karsykdommer i 2021

ESC. https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehab484

Lancet. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(17)32250-X