Skip to main content

Hjertespesialist
Oslo

Utredning og behandling
hos privat kardiolog i Oslo
Kampanje 10% rabatt i oktober

HJERTESPESIALIST (KARDIOLOG)

En hjertespesialist, eller kardiolog, utreder og behandler hjerte- og karsykdom. Det inkluderer:

 • Hjerteinfarkt
 • Sykdom på hjerteklaffene
 • Høyt blodtrykk og hjerteflimmer
 • Andre rytmeforstyrrelser

Som følge av bedre behandling og sunnere livsstil er heldigvis forekomsten av hjerte og karsykdom lavere nå enn for noen tiår siden, likevel utgjør disse tilstandene fremdeles en stor utfordring for folkehelsen. Forebygging gjennom livsstil og tidlig diagnostikk er derfor viktig.

Privat hjertespesialist i Oslo

Austad Diagnostikk tilbyr hjerteutredning hos privat hjertespesialist i Oslo. Du kan velge mellom konsultasjon, ultralyd av hjertet, blodåresjekk + ultralyd av hjertet og å gjøre hjerteutredning som en del helsesjekk.
Under finner du mer informasjon om disse tjenestene.

Blodåresjekk + Hjertesjekk

For vurdering av risiko for hjerte og karsykdom er blodåresjekk og hjertesjekk den mest egnede undersøkelsen.
Spesialist i radiologi utfører en dedikert og systematisert ultralydundersøkelse av halspulsårer, hovedpulsåren i magen og pulsårene i lysken. Radiologen kartlegger hvor mye avleiringer (plakk) som befinner seg i pulsårene og dette sammenlignes opp mot din alder og kjønn ved en nyutviklet metode. I tillegg undersøkes blodårene for innsnevringer og utposninger. Etterpå måler sykepleier kolesterolverdier, fettstoffer i blodet og det tas EKG og blodtrykk.

Når svaret på ultralyd og øvrige tester er klare etter en ukes tid får du konsultasjon hos hjertelege. Kardiologen vurderer risikofaktorer, blodprøver, blodtrykk og resultat av ultralyd av blodkarene og utfører selv ultralyd av hjertet ditt. Deretter skisserer kardiologen en individualisert plan på bakgrunn av funnene.

Med en lokal hjertelege i Oslo blir tjenesten lettere tilgjengelig og du kan enkelt komme deg til kontoret via både bil og kollektivtransport. Dermed blir konsultasjon og oppfølging også lettere.

hjerteutredning hos kardiolog i Oslo

Helsesjekk Total + Hjertelege

Helsesjekk Total + Hjertelege inkluderer både konsultasjon hos kardiolog med ultralyd av hjertet, Helsesjekk med ultralyd hos røntgenlege samt utvidede blodprøver, lungefunksjonstest, EKG og blodtrykk.
På bakgrunn av funnene ved de ulike undersøkelsene og samtalen med røntgenlege og hjertelege mottar du individuelle råd. Ved behov henvises du videre.

Ultralyd av hjertet

Ultralyd av hjerte hos kardiolog, også kalt ekkokardiografi, er en undersøkelse hvor legen vurderer hjertet sin funksjon og anatomi. Spesielt vil legen vurdere hjerteklaffene, pumpefunksjonen til hjertet og hjertekamrene. Ved ultralyd av hjertet inngår alltid også konsultasjon hos kardiologen.

Konsultasjon hos kardiolog

Konsultasjon hos kardiolog inkluderer samtale og undersøkelse hos hjertelegen og er en tjeneste som passer deg som gjerne ikke trenger full hjerteutredning, men som har spørsmål eller problemstillinger som du ønsker vurdert. I tillegg til samtale med hjertelegen får du målt blodtrykk og det blir tatt EKG og blodprøver. Hjertelegen vil også vurdere din risiko for hjerte og karsykdom. Ved behov for videre utredning vil hjertelegen skissere en individuell plan evt. henvise deg videre ved behov.

Bestill privat hjerteutredning hos Austad Diagnostikk

Du kan velge mellom tilgjengelige timer online eller kontakte våre sykepleiere og helsesekretærer for å finne egnet undersøkelse og timen som passer deg!

Tilbakemelding fra hjertelegen

Du får muntlig informasjon fra hjertelegen underveis, det blir opprettet en rapport i din journal hos oss og du får med deg en skriftlig kopi av denne rapporten umiddelbart om du ønsker det. Ved behov vil hjertelegen skrive ut resept, iverksette behandling og henvise deg videre ved behov for dette!

Symptomer og funn som utredes hos hjertespesialist

Brystsmerter

Utredning hos hjertespesialist kan være aktuelt dersom du ønsker å kartlegge din risiko for hjerte og karsykdom, det finnes slik sykdom i tidlig alder i nærmeste familie eller du har symptomer som kan indikere hjerte og karsykdom.

Symptomer som kan tyde på hjerte og karsykdom

 • Brystsmerter

 • Tungpust eller pustebesvær

 • Hjertebank

 • Uregelmessig hjerterytme

 • Svimmelhet

 • Besvimelsestendens

Pris kardiolog Oslo

 • Langitds (inntil 14 dg) EKG
  2 290,-
 • Konsultasjon hos kardiolog
  2 490,-
 • Konsultasjon + ultralyd av hjertet
  3 590,-
 • Blodåresjekk + ultralyd av hjertet
  4 790,-
 • Helsesjekk + ultralyd av hjertet
  6 890,-
 • Helsesjekk Total + ultralyd av hjertet
  7 490,-
 • Pristillegg
  PS! Blodprøver for kolesterol, blodsukker og fettstoffer, samt EKG og blodtrykksmåling er inkludert ved alle tjenester hos kardiolog.
 • – Tillegg sykkeltest (AEKG)
  2 390,-
 • – Tlf. oppfølging
  (m. henvisning 550,-) 400,-

Åpningstider

mandag til fredag 08.00 til 21.30
lørdag og søndag 10.00 til 17.00

Adresse

Besøksadresse:
Bogstadveien 51,
0366 Oslo

Klinikken i Oslo finner du på Majorstuen i Bogstadveien 51 med inngang direkte fra Majorstua krysset! Her finner du oss i nyoppussede lokaler. Vi holder til i 4. etg med tilgang til både heis og trapp.

Helsesjekk med Ultralyd

En systematisk undersøkelse av en rekke av kroppens organer og regioner

Diagnostisk Ultralyd

Undersøkelse av ett organ eller én region, avhengig av problemstilling

Tidlig ultralyd

Ultralyd undersøkelse for gravide før uke 18

Helsesjekk Total

Ultralyd i tillegg til blodprøver, lungefunksjonsprøve, blodtrykk og EKG