Etter utprøving har vi gått for nytt Epiq 5 ultralyd apparat på vårt lokale ved Majorstuen i Oslo.