Skip to main content

Nyheter

Kampanje 10% rabatt i oktober

Legens tips mot stress: Mindre stress reduserer sykdomsrisiko

11. februar 2020

(LIVSSTIL) Mindre stress på jobben og ellers i hverdagen, kan redusere risikoen for hjerte- og karsykdom, ifølge forskning.

Hjerte- og karsykdom blant de ledende årsakene til dødsfall, redusert livskvalitet og stress. Men ifølge en ny rapport fra American Heart Association, er det mulig å forebygge i 80 prosent av tilfellene.

Et høyt stressnivå kan over tid ha sammenheng med en rekke helseproblemer som for eksempel angst, depresjon, vektøkning, høyt blodtrykk, åreforkalkning og hjerte- og karsykdom.

– Både røykekutt, sunt kosthold, mosjon og reduksjon i stress påvirker helsen positivt, sier lege og daglig leder Gunnar Austad ved Austad Diagnostikk.

Som ledd i helsesjekken med ultralyd, får pasienter som ønsker det innspill om livsstil. Store deler av arbeidet ved klinikkene er forebyggende. Ved helsesjekk undersøkes kroppens organer og blodårer, hvor man kan avklare mange tilstander.

– Livsstil er ofte et sentralt tema ved undersøkelse av blodårer. Vi har mange eksempler på pasienter som har fått normalisert blodtrykket sitt etter gjennomgått stressende situasjon på jobb eller privat, sier legespesialist Austad som understreker at de fleste som undersøkes er friskere enn de tror!

Legespesialist Gunnar Austad ved Austad Diagnostikk

Mindre stress reduserer sykdomsrisiko

Arbeidsplassen er et sted mange tilbringer store deler av døgnet. Forskning viser at mindre stress på jobb (og ellers) demper risiko for hjertesykdom.

  • Forskning viser at å redusere eller fjerne jobbrelaterte stressfaktorer kan gi opptil 30 prosent lavere risiko for utvikling av hjerte- og karsykdommer, ifølge Landsforeningen for hjerte og lungesyke (LHL).
  • Verdens helseorganisasjon (WHO) har utgitt en rapport om psykososialt stress som risikofaktor for utvikling av hjerte-karsykdommer og kreft. Opptil 40 prosent av pasientene med åreforkalkning hadde stressrelaterte problemer som viktigste risikofaktorer for utvikling av sykdommen.
  • En befolkningsstudie (metaanalyse) fant at det forelå cirka 50 prosent økning i risikoen for hjertekarsykdom hos personer som opplevde mye stress på jobben.

Hva hjelper når stresset tar overhånd?

Åreforkalkning kan knyttes til en rekke faktorer som for eksempel røyking, høyt blodtrykk, høyt kolesterol og stresshormoner. Et hjerteinfarkt skjer når blodåren som forsyner hjertet med blod, blir helt eller delvis blokkert.

Hvordan kan vi håndtere helsefarlig stress?

– Få nok søvn! Tilstrekkelig søvn er viktig for humøret ditt, energinivået og fysisk helse.

– Tren! Regelmessig mosjon er en effektiv måte å fjerne oppbygget stress på og har positiv effekt både på fysisk og psykisk helse i tillegg.

– Forsøk stressreduserende teknikker. Meditering, yoga og lignende aktiviteter er vist å kunne redusere risiko for hjerte og karsykdom slik som høyt blodtrykk.

– Ta tak i situasjonen. Gå aktivt inn for å løse eventuelle stressende situasjoner fremfor å la dem vedvare.

– Koble av! Det kan lønne seg å koble av fra telefon, mail og tv hver dag, om ikke annet for en kort periode, sier Gunnar Austad.

Austad Diagnostikk har 20 års erfaring innen «helsesjekk med ultralyd» og helsetjenester av høy kvalitet. Vi har kort ventetid, topp moderne utstyr og kun erfarne spesialister. Henvisning fra lege er ikke nødvendig.

Du treffer oss på telefon (alle klinikkene) 70 01 16 72 .

Her kan du bestille time.

Her finner du oss i ditt distrikt: Bergen, Førde, Oslo, Sarpsborg, Skien, Stavanger, Tromsø, Trondheim, Ulsteinvik og Ålesund.

Referanser:

www.heart.org/en/news/2019/10/04/6-things-every-woman-should-know-about-heart-health

www.lhl.no/et-sunnere-liv/ernaring-mat-og-helse/stress-pa-jobben-pavirker-hjerte–og-karhelsen/

www.who.int/en/

nhi.no/psykisk-helse/psykiske-lidelser/stress-og-sykdom/?page=5

Klinikker i hele Norge

Bestill Helsesjekk Ultralyd i Bergen, Førde, Oslo, Sarpsborg, Skien, Stavanger, Tromsø, Trondheim, Ulsteinvik og Ålesund.

Du trenger ikke henvisning for å få time hos oss.