Skip to main content

Hjertesjekk
hos kardiolog

Utredning, undersøkelse og behandling
hos hjertespesialist.
Kampanje 10% rabatt i oktober

HJERTESPESIALIST (KARDIOLOG)

Hjertespesialist utreder og behandler hjerte og karsykdom inkl. hjerteinfarkt, sykdom på hjerteklaffene, høyt blodtrykk og hjerteflimmer og andre rytmeforstyrrelser. Som følge av bedre behandling og sunnere livsstil er heldigvis forekomsten av hjerte og karsykdom lavere nå enn for noen tiår siden, likevel utgjør disse tilstandene fremdeles en stor utfordring for folkehelsen. Forebygging gjennom livsstil og tidlig diagnostikk er derfor viktig.

Hjerteutredning hos Austad Diagnostikk

Austad Diagnostikk tilbyr hjerteutredning hos privat hjertespesialist i Oslo, Stavanger og Ålesund. Du kan velge mellom konsultasjon, ultralyd av hjertet, blodåresjekk + ultralyd av hjertet og å gjøre hjerteutredning som en del helsesjekk.

Under finner du mer informasjon om disse tjenestene!

Priser hjerteutredning

 • Konsultasjon hos kardiolog
  2 490,-
 • Konsultasjon + ultralyd av hjertet
  3 590,-
 • Blodåresjekk + ultralyd av hjertet
  5 290,-
 • Helsesjekk Total + ultralyd av hjertet
  7 490,-
 • Executive helsesjekk
  10 990,-
 • Tilleggstjenester
 • – Sykkeltest (AEKG)
  2 390,-
 • – Langtids EKG
  (1690,- uten konsultasjon) 990,-
 • – Tlf. oppfølging
  (m. henvisning 550,-) 400,-
 • PS! Blodprøver for kolesterol, blodsukker og fettstoffer, samt EKG og blodtrykksmåling er inkludert i pris ved alle tjenester hos kardiolog (ingen skjulte kostnader).

Blodåresjekk + ultralyd  av hjertet

For vurdering av risiko for hjerte og karsykdom er dette den mest egnede undersøkelsen.

Spesialist i radiologi utfører en dedikert og systematisert ultralydundersøkelse av halspulsårer, hovedpulsåren i magen og pulsårene i lysken. Legen kartlegger hvor mye avleiringer (plakk) som befinner seg i pulsårene og dette sammenlignes opp mot din alder og kjønn ved en nyutviklet metode. I tillegg undersøkes blodårene for innsnevringer og utposninger. Etterpå måler sykepleier kolesterolverdier, fettstoffer i blodet og det tas EKG og blodtrykk.

Når svaret på ultralyd og øvrige tester er klare etter en ukes tid får du konsultasjon hos hjertelege. Kardiologen vurderer risikofaktorer, blodprøver, blodtrykk og resultat av ultralyd av blodkarene og utfører selv ultralyd av hjertet ditt. Deretter skisserer kardiologen en individualisert plan på bakgrunn av funnene.

Helsesjekk Total + ultralyd av hjertet

Helsesjekk Total + Hjertelege inkluderer både konsultasjon hos kardiolog med ultralyd av hjertet, Helsesjekk med ultralyd hos røntgenlege, utvidede blodprøver, lungefunksjonstest, EKG og blodtrykk.

På bakgrunn av funnene ved de ulike undersøkelsene og samtalen med røntgenlege og hjertelege mottar du individuelle råd. Ved behov henvises du videre.

Ultralyd av hjertet

Ultralyd av hjerte hos kardiolog, også kalt ekkokardiografi, er en undersøkelse hvor legen vurderer hjertet sin funksjon og anatomi. Spesielt vil legen vurdere hjerteklaffene, pumpefunksjonen til hjertet og hjertekamrene. Ved ultralyd av hjertet inngår alltid også konsultasjon hos kardiologen.

Hjerteflimmer sjekk

Hjerteflimmer eller atrieflimmer er en tilstand hvor forkamrene til hjertet slår uregelmessig, og ofte raskere enn normalt. Tilstanden har en tendens til å opptre i kortere perioder eller anfall. For å avdekke hjerteflimmer er det derfor ofte nødvendig med lengre registreringer av hjerterytmen, såkalt langtids-EKG.

Austad Diagnostikk tilbyr langtids-EKG registrering som tolkes hos en av våre hjerteleger. Registreringen av hjerterytmen varer fra 1-14 dager og kan gjøres hjemmefra.

Konsultasjon hos kardiolog

Konsultasjon hos kardiolog inkluderer samtale og undersøkelse hos hjertelegen og er en tjeneste som passer deg som gjerne ikke trenger full hjerteutredning, men som har spørsmål eller problemstillinger som du ønsker vurdert. I tillegg til samtale med hjertelegen får du målt blodtrykk og det blir tatt EKG og blodprøver. Hjertelegen vil også vurdere din risiko for hjerte og karsykdom. Ved behov for videre utredning vil hjertelegen skissere en individuell plan evt. henvise deg videre ved behov.

Bestill privat hjerteutredning hos Austad Diagnostikk

Du kan velge mellom tilgjengelige timer online eller kontakte våre sykepleiere og helsesekretærer for å finne egnet undersøkelse og timen som passer deg!

Tilbakemelding fra hjertelegen

Du får muntlig informasjon fra hjertelegen underveis, det blir opprettet en rapport i din journal hos oss og du får med deg en skriftlig kopi av denne rapporten umiddelbart om du ønsker det. Ved behov vil hjertelegen skrive ut resept, iverksette behandling og henvise deg videre ved behov for dette!

Symptomer og funn som utredes hos hjertespesialist

Brystsmerter

Utredning hos hjertespesialist kan være aktuelt dersom du ønsker å kartlegge din risiko for hjerte og karsykdom, det finnes slik sykdom i tidlig alder i nærmeste familie eller du har symptomer som kan indikere hjerte og karsykdom.

Symptomer som kan tyde på hjerte og karsykdom

 • Brystsmerter

 • Tungpust eller pustebesvær

 • Hjertebank

 • Uregelmessig hjerterytme

 • Svimmelhet

 • Besvimelsestendens

Helsesjekk med Ultralyd

En systematisk undersøkelse av en rekke av kroppens organer og regioner

Diagnostisk Ultralyd

Undersøkelse av ett organ eller én region, avhengig av problemstilling

Tidlig ultralyd

Ultralyd undersøkelse for gravide før uke 18

Helsesjekk Total

Ultralyd i tillegg til blodprøver, lungefunksjonsprøve, blodtrykk og EKG