Høyt blodtrykk

Doctor checking blood pressure with sphygmomanometer gauge in focus.

Har du fått påvist høyt blodtrykk?

Blodtrykket påvirkes av flere faktorer, blant annet er arv i tillegg til livsstil med kosthold og fysisk aktivitet svært viktig. Ofte kan justeringer i kosthold og mosjon gi målbare endringer i blodtrykket og redusert medisinforbruk.

Hva kan vi gjøre for deg med høyt blodtrykk?

Små justeringer i ditt daglige kosthold kan påvirke blodtrykket hos mange og ofte resultere i redusert medisinbruk og redusert risiko for hjerte og karsykdom. Hos mange ses høyt blodtrykk knyttet til livsstil ofte sammen med fettlever. Ved justering av livsstil vil ofte både blodtrykket og fettinnholdet i leveren kunne normaliseres.

Sammen med klinisk ernæringsfysiolog kan vi utarbeide en individuell kostplan som tar utgangspunkt i ditt nåværende kosthold og hjelper deg med å finne løsninger som er enkle og gjennomførbare. I veiledningen vil vi legge vekt på dine ønsker og preferanser. Alle våre råd er vitenskapelig basert.

Hva kan være årsaken til forhøyet blodtrykk?

I mange årsaker finner man ingen enkeltfaktor som forklarer hvorfor blodtrykket er forhøyet. Ofte finnes derimot viktige medvirkende livsstilsrelaterte årsaker:

  • Overvekt, spesielt økt bukomfang
  • Høyt saltinntak
  • Høyt alkoholinntak
  • Lite fysisk aktivitet
  • Høy alder

Ønsker du time hos klinisk ernæringsfysiolog?