Hjerte og karsykdommer

Hjerte og karsykdommer er den vanligste dødsårsaken i Norge. Mange har økt risiko – uten å vite det. Ultralyd kan påvise kolesterolavleiringer og åreforkalkninger og si om du er i risikosonen.

Hjerte og karsykdommer som hjerteinfarkt og hjerneslag er den vanligste dødsårsaken i Norge i dag. Hovedårsaken er såkalt aterosklerose, det vil si avleiringer av kolesterol, fett og forkalkninger på innsiden av blodårene.

Utvikling av aterosklerose og derfor også risikoen for å bli rammet av hjerteinfarkt og hjerneslag kan reduseres betydelig ved små livsstilsendringer eller med medisiner om nødvendig.

Utfordringer er å vite om du er i risikosonen eller ikke. Tradisjonelle risikofaktorer som arv, om du har røyket, kolesterolverdier etc. kan si noe om dette. De fleste som rammes av hjerteinfarkt har derimot normale kolesterolverdier. Ultralyd undersøkelse av blodårene på halsen, i magen og i lysken fremstiller derimot eventuelle åreforkalkninger og kolesterolavleiringer direkte og gir slik en betydelig mer nøyaktig vurdering av din risiko for å utvikle hjerte og karsykdom og i så fall om du vil ha nytte av å forebygge.

Hva er hjerte og karsykdommer?

Hjerte og karsykdommer er en gruppe sykdommer som rammer hjertet, de store blodårene og hjernen.

De viktigste hjerte og karsykdommene er:

 • hjerteinfarkt
 • angina
 • hjertesvikt
 • hjerneslag

Det har de siste årene vært en nedgang i forekomsten av hjerte og karsykdommer, men sykdomsgruppen er fremdeles den den vanligste dødsårsaken i Norge og også en svært viktig årsak til død og uføre globalt. Man forventer dessuten at det vil kunne bli en økning av antall personer som rammes etter som befolkningen i Norge blir eldre.

Hva er årsaken til hjerte og karsykdommer?

Hovedårsaken til hjerte og karsykdommer som angina, hjerteinfarkt og hjerneslag er at det utvikler seg innsnevringer og trange partier i blodårene (arteriene / pulsårene) i kroppen. Disse innsnevringene skyldes åreforkalkninger, kolesterolaveiringer og fettavleiringer som oppstår på innsiden av blodårene over tid. Denne prosessen kalles aterosklerose på fagspråket. Hvor raskt og hvor mye avleiringene utvikler seg i blodårene varierer av flere årsaker mye fra person til person.

De viktigste kjente risikofaktorene for å utvikle hjerte og karsykdom er:

 • Alder – utvikling av aterosklerose skjer ikke over natten, men øker ved økende alder.
 • Arv – gener har mye å si for hvem som utvikler hjerte og karsykdom. Dersom du har flere i familien som har fått hjerteinfarkt, angina eller hjerneslag kan også du ha økt risiko.
 • Kosthold – hva du spiser påvirker utvikling av aterosklerose i blodårene. Mye umettet fett (slik som i kjøtt) og mye salt i maten øker risikoen din, mens umettet fett (som i fisk, nøtter og olivenolje) reduserer risikoen.
 • Diabetes – utvikling av sukkersyke, spesielt dersom den ikke er godt behandlet, øker risikoen for hjerte og karsykdom.
 • Røyking – røyking er en av de viktigste risikofaktorene for utvikling av hjerte og karsykdom.
 • Inaktivitet – mosjon reduserer risikoen for sykdom mens inaktivitet øker risikoen.
 • Overvekt – økt vekt, spesielt dersom mye av de ekstra kiloene ligger på magen, kan øke risikoen både for diabetes og hjerte og karsykdom.

Ultralyd påviser åreforkalkninger og kolesterolavleiringer og avslører om du er i risikosonen for hjerte og karsykdom

Ved ultralyd undersøkelse får legen fremstilt innsiden av blodårene i kroppen og kan med stor nøyaktighet påvise og måle størrelsen og utbredelsen av aterosklerose (åreforkalkninger og kolesterolavleiringer). Spesielt viktig er undersøkelsen av pulsårene på halsen og i lysken.

Nyere forskning har vist at graden av aterosklerose i disse blodårene gir mer nøyaktig informasjon om du har økt risiko for å utvikle hjerte og karsykdom enn bruk av tradisjonelle risikofaktorer slik som alder, blodtrykk, vekt og kolesterolverdier. Dette kan være svært verdifull informasjon å ha, siden man ved forebygging kan redusere denne risikoen betydelig.

Hvordan forebygger du mot hjerte og karsykdom?

Livsstilsendringer

Kosthold – Uansett risiko for å utvikle hjerte og karsykdommer som hjerteinfarkt og hjerneslag er det lurt å føre en sunn livsstil og et sunt kosthold. Dette er derimot spesielt viktig dersom du har antatt høyere risiko. Et kosthold hvor du spiser mye fisk, hvitt kjøtt, nøtter, frukt og grønnsaker og lite rødt kjøtt, sukker og mettet fett er påvist å medføre lavere forekomst av hjerte og karsykdom.

Mosjon – Regelmessig fysisk aktivitet er vist å redusere risikoen for en rekke sykdommer og lidelser, dette gjelder også hjerte og karsykdommer.

Røyking – Røyking er en av de viktigste risikofaktorene for å utvikle hjerte og karsykdom, og kanskje den viktigste faktoren som man har muligheten til å gjøre noe med.

Overvekt – Overvekt er vist å øke risikoen for hjerte og karsykdom, spesielt dersom de ekstra kiloene legger seg på magen.

Dersom flere av risikofaktorene over opptrer på samme tid vil effekten av dem være større enn summen skulle tilsi. Det vil si at man kan oppnå forholdsmessig stor risikoreduksjon ved små livsstilsendringer innen kosthold, mosjon, røyking og vektregulering.

Medisiner

Dersom du har moderat eller betydelig økt risiko for utvikling av hjerte og karsykdom bør man vurdere ytterligere forebyggende behandling med medisiner. Spesielt gjelder dette kolesterolsenkende medisiner (statiner). Statiner er vist å redusere risikoen for utvikling av hjerte og karsykdommer med 30 %, uavhengig av din opprinnelige kolesterolverdi.

Austad Diagnostikk har topp moderne utstyr og lang erfaring innen ultralyd undersøkelse av blodårene i kroppen

Du kan få time til Diagnostisk Ultralyd av pulsårene på halsen, i magen og i lysken hos våre erfarne legespesialister. Ultralyd av pulsårene inngår også som en del av Austad Diagnostikk sin Helsesjekk med ultralyd.

Vi har klinikker i Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim Førde og Ulsteinvik. Du trenger ingen henvisning for å få time hos oss.