Skip to main content

Helsesjekk
Total

Ultralyd i tillegg til blodprøver,
lungefunksjonsprøve, blodtrykk og EKG
Kampanje 10% rabatt i oktober

HELSESJEKK TOTAL

Helsesjekk Total inkluderer både “helsesjekk med ultralyd” hos røntgenlege, og blodprøver, lungefunksjonstest, EKG og blodtrykk som vurderes av spesialist i allmennmedisin.

Den totale helsesjekken er for deg som ønsker en ekstra grundig helsekontroll. Allmennlege og radiolog vurdere de ulike testene opp mot hverandre og ved behov diskutere resultatene sammen for å gi deg en helhetlig vurdering.

Undersøkelsen tilbys ved våre klinikker i Oslo, Sandvika, Bergen, Stavanger, Ålesund og i Ulsteinvik.

NYHET! I Oslo kan du nå i tillegg få konsultasjon og ultralyd av hjertet hos kardiolog ved Helsesjekk Total + Hjertesjekk.

Helsesjekk – hva undersøkes?

Total helsesjekk utføres i to påfølgende seanser uten opphold. Første del av undersøkelsen utføres hos røntgenlege, hvor du gjennomgår ultralyd av blodårer og organer i kroppen som ledd i “helsesjekk med ultralyd“. Undersøkelsen tar vanligvis ca. 30 minutter.

Etter at du er ferdig hos røntgenlegen, vil våre sykepleiere følge deg videre den neste halvtimen hvor det blant annet blir tatt blodprøver, EKG, lungetest og blodtrykk (se under).

Total helsesjekk utføres i to påfølgende seanser uten opphold. Første del av undersøkelsen utføres hos røntgenlege, hvor du gjennomgår ultralyd av blodårer og organer i kroppen som ledd i “helsesjekk med ultralyd“. Undersøkelsen tar vanligvis ca. 20-30 minutter.

Etter at du er ferdig hos røntgenlegen, vil våre sykepleiere følge deg videre den neste halvtimen hvor det blant annet blir tatt blodprøver, EKG, lungetest og blodtrykk (se under).

Helsesjekk med ultralyd hos røntgenlege

Første del av Helsesjekk Total utføres hos røntgenlege. Det er en fordel at du er fastende til undersøkelsen (ikke har spist de siste 4-5 timene), men du kan drikke vann og kaffe på forhånd. Røntgenlegen vil undersøke kroppen din med ultralyd fra halsen til beina.

Blant organene som undersøkes er:

Se her for mer informasjon om helsesjekk med ultralyd.

Etter at du er ferdig med ultralydsjekken og har fått svar fra røntgenlegen, blir du fulgt av våre sykepleiere for ytterligere undersøkelser.

Utvidede prøver som tolkes av spesialist i allmennmedisin

Umiddelbart etter at du er ferdig med ultralydundersøkelsen vil våre sykepleiere vil følge deg og videre for ytterligere undersøkelser. Sammen med sykepleier vil du få tatt:

  • Blodprøver
  • Blodtrykk
  • EKG (hjerterytmeundersøkelse)
  • Spirometri (lungefunksjonstest)
  • Vekt
  • Høyde

Testene hos sykepleier tar ca. 30 minutter å gjennomføre. Etter undersøkelsene, kan du reise hjem mens blodprøver og de andre resultatene analyseres av spesialist i allmennmedisin (allmennlege).

Allmennlegen vil også gå gjennom svaret fra ultralydundersøkelsen og vurdere dette opp mot de øvrige testene. Det er vanlig at du får svar (elektronisk) innen 1-2 uker, avhengig av analysetid.

NB! svar på ultralydundersøkelsen får du umiddelbart.

Pris for Helsesjekk Total

4 290,- i Ulsteinvik og 4 690,- i Oslo, Bergen, Stavanger og Ålesund.

Inkluderer samlet vurdering av alle undersøkelser.

Vi har kort ventetid, topp moderne utstyr og kun erfarne spesialister.

NYHET

Helsesjekk Total + Hjertesjekk 7 490,-.

Executive helsesjekk 10 990,-.

Tilbakemelding etter helsesjekk

Som ved vanlig helsesjekk med ultralyd får du både muntlig og skriftlig svar fra røntgenlegen som undersøker deg. Resultatet fra undersøkelsen lagres også i din journal hos Austad Diagnostikk.

Blodprøver og de andre testene analyseres i etterkant av undersøkelsen, før de vurderes spesialist i allmennmedisin. Allmennlegen vil vurdere testene og svaret fra ultralydundersøkelsen samlet og diskuterer også resultatet med radiologen dersom det er behov for dette. Du får da en grundig og begrunnet tilbakemelding. Det er vanlig at du får svar innen 1-2 uker etter helsesjekken!

Dersom det oppdages forhold som må følges opp videre, henvises du til videre utredning og behandling, eventuelt via din egen lege dersom dette er mest hensiktsmessig.