Forberedelse til undersøkelse

Generelt om ultralydundersøkelse

Ultralydapparatet fungerer som et slags ekkolodd som lager bilder på en TV-skjerm. Bildene blir fortløpende vurdert av røntgenlegen som utfører undersøkelsen. Under ultralydsjekken er det hele tiden mulig for pasienten å stille spørsmål og komme med kommentarer. Ultralyddiagnostikk har vært utført i over 40 år uten at det er påvist bivirkninger. Selve undersøkelsen er smertefri.

Forberedelse til ultralyd

Eventuell forberedelse før undersøkelse avhenger om det er øvre mageregion, nedre mageregion eller begge mageregioner som skal vurderes. Dersom hverken øvre- eller nedre mageregion skal undersøkes trenger man ingen forberedelser.

«Full sjekk»

Helsesjekk med ultralyd inkluderer både øvre og nedre mageregion. For best mulig undersøkelse anbefales derfor at du faster (ikke spiser mat eller drikker andre vesker enn vann/kaffe/te) 5 timer før undersøkelsen og ikke later vannet siste de 1-2 timene før undersøkelsen.

Øvre mageregion

Ved undersøkelse av organer i øvre mageregion (lever, galleblære, bukspyttkjertel, milt, nyrer og hovedpulsåren) er det viktig at du ikke har spist (eller drukket andre vesker enn vann) de siste 5 timene før undersøkelsen ettersom mat og luft i tarmsystemet forringer undersøkelsen.

Nedre mageregion

Ved undersøkelse av livmor/eggstokker, urinblære og prostata er det viktig at urinblæren ikke er tom. Det er derfor en fordel om du drikker et par glass vann og ikke tisser siste 1-2 timene før undersøkelsen.