Skip to main content

Nyheter

Kampanje 10% rabatt i oktober

Fettlever er farligere for hjertet ditt enn for leveren!

27. september 2018

Fettlever er en svært vanlig tilstand hvor leveren inneholder mer fett enn det som er normalt. De aller fleste forbinder fettlever med økt alkoholforbruk, men faktisk er den aller vanligste årsaken til økt fettinnhold i leveren såkalt “ikke alkoholisk leversykdom”, en tilstand som er nært knyttet til kosthold, overvekt, økt kolesterol og diabetes.

Legene har lenge vært klar over at fettlever øker risikoen for leverbetennelse og skrumplever, men nyere forskning viser at de aller fleste med fettlever ikke dør av leversykdom, men av hjerte og karsykdom – fettlever er altså trolig farligere for hjertet ditt enn for leveren, og tilstanden kan være spesielt uheldig for kvinner!

Hva er fettlever?

Fettlever er en tilstand hvor levercellene lagrer stadig økende mengde fett. Økt innhold av fett i leveren kan oppstå sekundært til andre tilstander slik som enkelte medisiner, kronisk hepatitt (leverbetennelse) og som følge av økt alkoholforbruk. Ved ikke alkoholisk leversykdom (Non Alcoholic Fatty Liver Disease eller NAFLD) utvikles fettlever uavhengig av faktorene over. Faktisk er NAFLD den aller vanligste kroniske leversykdommen i den vestlige verden, så mange som 15-30 % av den voksne befolkningen har en eller annen grad av NAFLD. Når vi snakker om fettlever videre i artikkelen menes NAFLD.

Relativt lav risiko for utvikling av alvorlig leversykdom

Legene har lenge vært klar over at fettlever kan utvikle seg videre til leverbetennelse, arrdannelse, skrumplever og leverkreft. Skrumplever og leverkreft er alvorlige sykdommer, men heldigvis er risikoen for utvikling av disse alvorlige komplikasjonene relativt lav; mens ca. 15-30 % i den voksne befolkningen har fettlever, er det trolig bare ca. 2-5 % som har leverbetennelse som følge av fettlever, og bare ca. 1 av 10 av disse igjen vil utvikle skrumplever (cirrhose).

Økt risiko for hjerte og karsykdom

Forskning de siste årene tyder derimot på at det er mange fler med fettlever som vil dø som følge av hjerte og karsykdom enn av leversykdom.

Flere studier har vist en sammenheng mellom fettlever og utvikling av åreforkalkninger og kolesterolavleiringer (plaque) på halspulsårene og i kransarteriene rundt hjertet. Det er også vist en sammenheng mellom fettlever og utvikling av hjerteinfarkt, hjerteflimmer og hjerneslag. Svært mange med fettlever er overvektige, har høyt blodtrykk og diabetes, faktorer som også øker risikoen for hjerte og karsykdom. Sammenhengen mellom fettlever og hjerte og karsykdom ser derimot ut til å vedvare selv om forskerne justerer for disse andre kjente risikofaktorene.

Den nye forskningen tyder altså på at fettlever er farligere for hjertet og blodårene enn for selve leveren!

Kvinner spesielt utsatt?

En ny studie fra USA som ble publisert i 2017 antyder at fettlever kan være spesielt uheldig med hensyn til utvikling av hjertesykdom hos kvinner. Kvinner rammes som kjent sjeldnere av hjerteinfarkt enn menn, og når de først rammes skjer dette gjerne flere år senere enn hos menn.

Studien fra USA viste derimot at hos kvinner som får påvist fettlever, er risikoen for hjertesykdom betydelig høyere enn for både kvinner og menn som ikke har fettlever, og ca. like høy som hos menn med fettlever! En 50 årig kvinne med fettlever hadde omtrent lik risiko for å rammes av hjertesykdom som en 50 årig mann med fettlever, som en 58 årig mann uten fettlever eller som en 67 årig kvinne uten fettlever. Den beskyttende effekten av det å være kvinne såg altså ut til å forsvinne ved utvikling av fettlever.

Hvordan behandles fettlever?

I mild form har man lenge sett på fettlever som en godartet tilstand som ikke nødvendigvis trenger spesifikk behandling. Forskningen fra de seneste årene kan derimot bety at både legen og pasienten selv bør gjennomføre enkle grep for å motvirke utvikling av fettlever og samtidig redusere risikoen for hjerte og karsykdom.

Det finnes i dag ingen medisiner som kurerer fettlever. Det viktigste du selv kan gjøre dersom du får påvist denne tilstanden, er å forsøke å gå litt ned i vekt og å mosjonere jevnlig. Ideelt anbefaler man en vektreduksjon på ca. 10 % dersom du er overvektig, men forskningen har vist at selv en vektnedgang på 2-4 % vil kunne hjelpe betydelig.

I tillegg til vektreduksjon er regelmessig mosjon vist å ha svært god effekt både mot fettlever og mot utvikling av diabetes og hjerte og karsykdom. En studie viste at personer som mosjonerte med rask gange i 30 minutter 5 dager i uken hadde svært godt resultat mot fettlever.

Vurdere total risiko for hjerte og karsykdom

Siden fettlever gir økt risiko for hjerte og karsykdom, er det viktig at legen også vurderer din samlede risiko for å rammes av hjerteinfarkt og hjerneslag. Tradisjonelt benytter legen faktorer som alder, kjønn, arv, røyk, kolesterol, blodtrykk og diabetes til å vurdere din fremtidige risiko. I tillegg til disse tradisjonelle risikofaktorene finnes nyere metoder som kan gi en enda mer nøyaktig risikovurdering, slik som påvisning av åreforkalkninger og kolesterolavleiringer på halspulsårene og lyskearteriene med ultralyd og påvisning av forkalkninger på kransarteriene med CT.

Ser sammenhengen mellom fettlever og trange blodårer

Ved Helsesjekk med ultralyd hos spesialistene ved Austad Diagnostikk, er kardiovaskulær risikovurdering et sentralt element. Gjennom samtale kartlegger legene de tradisjonelle risikofaktorene. I tillegg vurderes pulsårene på halsen, magen og lysken for åreforkalkninger og kolesterolavleiringer. Som ledd i helsesjekken undersøkes også leveren med ultralyd, slik kan diagnosen fettlever stilles samtidig som legen vurderer de andre risikofaktorene for hjerte og karsykdom.

Dersom du er i risikosonen for å rammes av hjerteinfarkt og hjerneslag, er det ekstra viktig å iverksette forebyggende behandling. Mye av denne behandlingen kan du gjennomføre selv gjennom små livsstilsendringer som sunt kosthold, regelmessig mosjon og å evt. stumpe røyken. I noen tilfeller er det derimot også anbefalt å benytte medisiner slik som kolesterolsenkende medikamenter kalt statiner. Statinene er vist å redusere risikoen for hjerte og karsykdom med så mye som 30 % og er derfor spesielt godt egnet hos dem som har noe høyere risiko enn gjennomsinttet. Faktisk viser nyere forskning også at den gunstige effekten av statiner trolig er aller størst hos dem som samtidig har fettlever!

Referanser
http://www.infohep.org/Women-with-fatty-liver-disease-at-higher-risk-for-heart-disease/page/3184205/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5437502/
https://www.ecrjournal.com/articles/role-non-alcoholic-fatty-liver-disease-cardiovascular-disease
https://www.sciencedaily.com/releases/2016/07/160706114740.htm
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21109302/
https://nhi.no/symptomer/magetarm/fettleversykdom-ikke-alkoholisk/
http://www.natap.org/2017/AASLD/AASLD_149.htm

Klinikker i hele Norge

Bestill Helsesjekk Ultralyd i Bergen, Førde, Oslo, Sarpsborg, Skien, Stavanger, Tromsø, Trondheim, Ulsteinvik og Ålesund.

Du trenger ikke henvisning for å få time hos oss.