Skip to main content

Hjertespesialist
Ålesund

Vurdering og behandling
hos privat kardiolog i Ålesund
Kampanje 10% rabatt i oktober

HJERTESPESIALIST (KARDIOLOG)

Kardiolog er en spesialist i indremedisin og hjertesykdommer.

Hjertespesialist utreder og behandler sykdommer som:

 • Høyt blodtrykk
 • Hjerteflimmer
 • Hjertebank og rytmefortyrrelser
 • Sykdom på hjerteklaffene
 • Hjerteinfarkt

I tillegg er kardiologen spesialist på forebygging av hjerte og karsykdommer.

Som følge av bedre behandling og sunnere livsstil er heldigvis forekomsten av hjerte og karsykdom lavere nå enn for noen tiår siden, likevel utgjør disse tilstandene fremdeles en stor utfordring for folkehelsen. Forebygging gjennom livsstil og tidlig diagnostikk er derfor viktig.

Privat hjertespesialist i Ålesund

Austad Diagnostikk tilbyr hjerteutredning hos privat hjertespesialist. Du kan velge mellom konsultasjon, ultralyd av hjertet, blodåresjekk + ultralyd av hjertet og å gjøre hjerteutredning som en del av en større helsesjekk hvor blant annet vurdering både hos kardiolog og radiolog inngår.

Under finner du mer informasjon om disse tjenestene.

Blodåresjekk + Hjertesjekk

Blodåresjekk + Hjertesjekk er en vurdering som egner seg godt til vurdering av fremtidig risiko for hjerte og karsykdom.
Radiolog utfører først en systematisert ultralydundersøkelse av halspulsårer, hovedpulsåren i magen og pulsårene i lysken, samt vurdering av fettlever (NAFLD). Spesialisten kartlegger hvor mye avleiringer (plakk) som befinner seg i disse pulsårene, og plakkmengden sammenlignes opp mot din alder og kjønn gjennom en nyutviklet og validert metode. Samtidig vurderes blodårene for innsnevringer og utposninger. Etter vurdering hos radiologen måler sykepleier fettstoffer i blodet, kolesterolnivå og tar blodtrykk og EKG.

Når svaret på både ultralyd, blodprøver og øvrige tester er klare, får du konsultasjon hos kardilog. Hjertelegen vil ta hensyn til risikofaktorer, prøvesvar, blodtrykksmålinger og resultat av ultralyd av blodkarene. I tillegg gjennomfører kardiologen ultralyd av hjertet ditt. På bakgrunn av funnene skisserer kardiologen en individualisert plan og iverksetter ved behov behandling eller utredning.

hjerteutredning hos kardiolog i Oslo

Helsesjekk Total + Hjertelege

Helsesjekk Total + Hjertelege kombinerer en utvidet helsesjekk med vurdering hos kardiolog og ultralyd av hjertet. 

I Helsesjekk Total inngår Helsesjekk med ultralyd hos røntgenleg i tillegg til utvidede blodprøver, lungefunksjonstest, blodtrykk og EKG.

På bakgrunn av resultatene ved de ulike undersøkelsene og samtalen med både radiolog og kardiolog vil du få individuelle råd. Dersom det er behov for det, vil du henvises videre.

Ultralyd av hjertet (ekkokardiografi)

Ekkokardiografi er en ultralydundersøkelse av hjertet. Hjertelegen vurderer da hjertet sin funksjon og anatomi. Spesielt vil man kartlegge hjerteklaffene, hjertekamrene og hjertets pumpefunksjon. Ved ultralyd av hjertet  hos Austad Diagnostikk inngår alltid også konsultasjon hos kardiologen.

Konsultasjon hos hjertelege

Konsultasjon hos kardiolog omfatter en samtale og fysisk undersøkelse hos hjertelegen. Dette er en tjeneste som kan passe dersom du gjerne ikke trenger en komplett hjerteutredning, men om du har spørsmål eller problemstillinger som du ønsker vurdert hos spesialist. I tillegg til en samtale og fysisk undersøkelse, får du målt blodtrykk og det blir tatt EKG og blodprøver. 

Bestill privat hjerteutredning i Ålesund hos Austad Diagnostikk

Du kan fritt velge mellom timer online eller du kan få råd og tips av våre sykepleiere og helsesekretærer!

Tilbakemelding fra hjertelegen

Du får muntlig informasjon fra hjertelegen underveis, det blir opprettet en rapport i din journal hos oss og du får med deg en skriftlig kopi av denne rapporten umiddelbart om du ønsker det. Ved behov vil hjertelegen skrive ut resept, iverksette behandling og henvise deg videre ved behov for dette!

Symptomer som utredes hos hjertespesialist

Brystsmerter

Utredning hos kardiolog kan være aktuelt blant annet om man ønsker å kartlegge sin risiko for hjerte og karsykdom, dersom det er opphopning av slik sykdom i tidlig alder i nær familie, eller dersom man har symptomer som kan indikere hjerte og karsykdom.

Symptomer som kan tyde på hjerte og karsykdom

 • Brystsmerter

 • Tungpust eller pustebesvær

 • Hjertebank

 • Uregelmessig hjerterytme

 • Svimmelhet

 • Besvimelsestendens

Pris kardiolog Ålesund

 • Langitds (inntil 14 dg) EKG
  2 290,-
 • Konsultasjon hos kardiolog
  2 490,-
 • Konsultasjon + ultralyd av hjertet
  3 590,-
 • Blodåresjekk + ultralyd av hjertet
  4 790,-
 • Helsesjekk + ultralyd av hjertet
  6 890,-
 • Helsesjekk Total + ultralyd av hjertet
  7 490,-
 • Pristillegg
  PS! Blodprøver for kolesterol, blodsukker og fettstoffer, samt EKG og blodtrykksmåling er inkludert ved alle tjenester hos kardiolog.
 • – Tillegg sykkeltest (AEKG)
  2 390,-
 • – Tlf. oppfølging
  (m. henvisning 550,-) 400,-

Åpningstider

mandag til fredag 08.00 til 21.30
lørdag og søndag 10.00 til 17.00

Adresse

Besøksadresse:
Apotekergata 9b,
6004 Ålesund

Helsesjekk med Ultralyd

En systematisk undersøkelse av en rekke av kroppens organer og regioner

Diagnostisk Ultralyd

Undersøkelse av ett organ eller én region, avhengig av problemstilling

Tidlig ultralyd

Ultralyd undersøkelse for gravide før uke 18

Helsesjekk Total

Ultralyd i tillegg til blodprøver, lungefunksjonsprøve, blodtrykk og EKG